За нас

Кратка история

Общински детски комплекс е наследник на Общински пионерски дом открит на 01.10.1985г., по-късно през месец юни 1990г. е преобразуван в Общински център за работа с деца. Със Заповед РД-14-158/12.10.1994г. е преобразуван в Общински детски комплекс...


Контакти

Как да ни откриете

5150 Стражица,
обл. Велико Търново
ул. Дончо Узунов 9 б
e-mail: info-300915@edu.mon.bg
тел.: 06161 3455, 0879 250 669